Foto
Lp. Nazwa Regulaminu Miejsce przechowywania
1
 • Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
 
hol przy tablicach ogłoszeń
2
 • Regulamin Pracy Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
 
hol przy tablicach ogłoszeń
3
 • Regulamin Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
4
 • Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w  Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
5
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w  Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
6
 • Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
7
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
8
 • Regulamin Dodatku Motywacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
9
 • Regulamin Spacerów i Wycieczek w Publicznym Przedszkolu Nr 54 w Opolu
hol przy tablicach ogłoszeń
10
 • Zasady i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
11
 • Kryteria oceny pracy zawodowej nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
12
 • Zasady i kryteria przyznawania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycielom Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
hol przy tablicach ogłoszeń
13 -     Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego     Nr 54 w Opolu, hol przy tablicach ogłoszeń
14
 • Regulamin Przedszkola.
wejście główne
15
 • Regulamin Pracowników Przedszkola
hol przy tablicach ogłoszeń
16
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w Publicznym Przedszkolu Nr 54 w Opolu
gabinet dyrektora
17
 • Instrukcja kancelaryjo-archiwalna Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu,
gabinet dyrektora
18
 • Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Publicznym Przedszkolu Nr 54 w Opolu,
gabinet dyrektora
19
 • Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Publicznego Przedszkola Nr 54 w Opolu
gabinet dyrektora
21
 • Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
sala gimnastyczna
22
 • Zasady rachunkowości
gabinet dyrektora
23
 • Procedury gromadzenia i przekazywania danych do systemu informacji oświatowej w programie SIO w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu
gabinet dyrektora
24
 • Zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu
gabinet dyrektora
25
 • Kontrola zarządcza w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu
gabinet dyrektora