Foto

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).

UWAGA:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej

https://umopole.logintrade.net/

Strona prowadzonego postępowania:

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html