Foto

Przyjmowanie interesantów odbywa się w gabinecie dyrektora lub w sekretariacie.

Godziny przyjęć:

-        Sekretariat: codziennie w godzinach od 6:00 do 14:00

-        Dyrektor Mirosława Trybała: poniedziałek od 16:00 do 17:00

-        Wicedyrektor Anna Matuszewska: wtorek od 15:00 do 16:00

Szczegółowy harmonogram pracy dyrektora Mirosławy Trybały

Roboczy dzień tygodnia

Ustalony czas pracy w tygodniu (40 godz.)

W tym godziny dydaktyczne

W tym godziny przyjmowania stron

Liczba godzin

od godz. do godz.

Liczba godzin

od godz. do godz.

od godz. do godz

Poniedziałek

8

8.00-16.00

Wtorek

8

8.00-16.00

15.00-16.00

Środa

8

8.00-16.00

Czwartek

9

7.00-16.00

4

11.45-15.45

Piątek

7

8.00-15.00

           

Szczegółowy harmonogram pracy wicedyrektora Anny Matuszewskiej

Roboczy dzień tygodnia

Ustalony czas pracy w tygodniu (40 godz.)

W tym godziny dydaktyczne

W tym godziny przyjmowania stron

Liczba godzin

od godz. do godz.

Liczba godzin

od godz. do godz.

od godz. do godz

Poniedziałek

8.5

7.30-16.00

5.5

9.00-10.30

11.45-14.45

15.00-16.00

Wtorek

9

7.00-16.00

Środa

8.5

7.30-16.00

2

8.00-10.00

Czwartek

8.5

8.30-17.00

Piątek

5.5

9.00-14.30

2.5

9.00-10.00

10.30-12.00

Informacje dodatkowe:

-        Wszelkie sprawy załatwiane są na bieżąco, w pierwszej kolejności sprawy terminowe.

-        Korespondencję przyjmuje pracownik sekretariatu i przekazuje odpowiednio dyrektorowi przedszkola lub jego zastępcy.

-        Obieg akt odbywa się bez pokwitowania. Za pokwitowaniem doręcza się wyłącznie akta, co do których obowiązek kwitowania wynika z odrębnych przepisów. Potwierdzenie otrzymania pisma, sekretariat wydaje na żądanie składającego pismo.

-        W przedszkolu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt