Foto

W przedszkolu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Jest on podstawą do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt. Spis spraw prowadzi się dla każdej teczki oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.

W przedszkolu prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

  1. rejestr skarg i wniosków,
  2. rejestr aktów wewnętrznych.
  3. rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
  4. rejestr przyjętych dzieci,

W archiwum przedszkola przechowuje się całą dokumentację wytworzoną w toku pracy przedszkola. Przechowuje się akta mające trwałą wartość historyczną jak i materiały niearchiwalne posiadające wyłącznie wartość praktyczną, które są przechowywane okresowo.