Foto

Kontrole wewnętrzne w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu prowadzone są zgodnie z zarządzeniem - zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu.

Kontrole zewnętrzne prowadzone są przez instytucje do tego uprawnione zgodnie z wymogami.

Kontrole wewnętrzne w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu prowadzone są zgodnie z zarządzeniem - zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu.

Kontrole zewnętrzne prowadzone są przez instytucje do tego uprawnione zgodnie z wymogami.

Kontrole wewnętrzne w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu prowadzone są zgodnie z zarządzeniem - zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu.

Kontrole zewnętrzne prowadzone są przez instytucje do tego uprawnione zgodnie z wymogami.


Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
08-05-2007 Urząd Miasta Opola Przegląd pięcioletni budynku
08.08.2008 Zakład Usług Technicznych TERMA  - Paweł Płonka Próba szczelności instalacji gazowej – przegląd pięcioletni
09-10-2009 Roman Pastusiak Badanie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym - pięcioletnie
11-06-2010 Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Opole - kontrola instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
08.11.2010 r. Roman Pastusiak Badanie skuteczności działania urządzeń ochrony przeciwporażeniowej w sieciach typu TN-C
24-01-2011 Zakład Usługowy DOM-SERVIS P. Bratko Próba szczelności instalacji gazowej –
24-11-2011 Roman Pastusiak Okresowe pomiary ochrony odgromowej- przegląd pięcioletni
24-11-2011 Roman Pastusiak Okresowe pomiary elektryczne
13-01-2012 Zakład Usługowy DOM-SERVIS P. Bratko Próba szczelności instalacji gazowej
06-02-2012

Zakład Usług Kominiarskich

Jerzy Buchta

46-023 Osowiec

Kontrola przewodów kominowych
27.02.2012 SANEPiD Opole Sprawdzenie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń
III 2012 Andrzej Chmiel Roczny przegląd techniczny budynku
20-06-2012 Andrzej Chmiel Roczny przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw
17.08.2012 Andrzej Chmiel Okresowa 5-letnia kontrola obiektu
18-08-2012 Andrzej Chmiel Roczny przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw
05.09.2012 SANEPiD Kontrola oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Opolu ul. Hubala2
10.09.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Przestrzeganie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
17.09.2012 UM Opole Kontrola finansowa
21.11.2012 SANEPiD Opole Sprawdzenie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń
03.12.2012 SANEPiD Opole Kontrola poprawności żywienia w przedszkolu
13.12.2012 ZUS Opole Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ub. społeczne, wystawianie zaświadczeń, zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeniowych
22.02.2013

Zakład Usług Kominiarskich

Jerzy Buchta

46-023 Osowiec

Kontrola przewodów kominowych
21.03.2013 SANEPiD Opole Kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności
IV 2013 Andrzej Chmiel Roczny przegląd techniczny budynku
Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
XI 2011 Roman Pastusiak Okresowa kontrola pomiarów odgromowych – 5 letnia
VIII 2012 Bogusława Jezierska Okresowa5-letnia kontrola budynku
XI 2013 Roman Pastusiak Okresowa kontrola pomiarów ochronnych – 5-letnia
I 2014 Piotr Bratko Zakład Usługowy DOM-SERWIS Opole Kontrola szczelności instalacji gazowej
I 2014 R.A.P. Instal Usługi ogólnobudowlane Ryszard Szeffel Przegląd techniczny instalacji gazowej
I 2014 PPIS Opole Ocena stanu sanitarnego przedszkola
III 2014 Zakład Usług Kominiarskich Robert Buchta Okresowa kontrola przewodów kominowych   wentylacyjnych
IV 2014 Andrzej Chmiel Przegląd roczny budynku

IV 2014

Andrzej Chmiel Okresowy przegląd stanu technicznego terenu i urządzeń zabawowych na placu zabaw
VI 2014 Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Irena Kowalczyk Przegląd instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
VIII 2014 Dorota Syguła Kontrola obiektu przedszkolnego – bhp
X 2014 Andrzej Chmiel

Roczny przegląd techniczny budynku

X 2014 ALFA Roman Pastusiak Pomiary ochronne p. poż
I 2015 R.A.P. Instal Usługi ogólnobudowlane Ryszard Szeffel Przegląd techniczny instalacji gazowej
I 2015 GAZ DOM Wacnik Zdzisław Przegląd techniczny instalacji gazowej
II 2015 Zakład Usług Kominiarskich Robert Buchta Okresowa kontrola przewodów kominowych   wentylacyjnych
III 2015 Andrzej Chmiel Roczny przegląd techniczny budynku
VI 2015 Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Irena Kowalczyk Przegląd urządzeń gaśniczych ( hydranty wewnętrzne )
VI 2015 Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Irena Kowalczyk Przegląd instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
VII 2015 Dorota Syguła Kontrola obiektu przedszkolnego - bhp
X 2015 Andrzej Chmiel Roczny przegląd techniczny budynku