Foto

W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu Publiczny nr 54 w Opolu zatrudnionych jest 27 osób na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:

-        zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej,

-        utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

-        wspomaganie nauczycieli i współdziałanie z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu i podczas wyjść poza teren przedszkola.

Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych ustala dyrektor przedszkola.