Foto

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko do 9 roku życia.

Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Wychowankowie przebywają w oddziałach obejmujących dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola uczęszcza 255 dzieci, w tym 21 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.